Inicio

  • <p>W roku 2007 Industrial Química Riojana stworzyła markę MatraX w celu zaoferowania dobrej jakości produktu dla obsług przemysłu olei i smarów w obrębie sektora spożywczego, motoryzacyjnego, rolnego oraz przemysłowego. Zróżnicowany zasięg produktów takich jak Classic, Influx, itp., sytuuje Industrial Química Riojana na rynku jako doskonałą hiszpańską alternatywę w tej branży.</p>
  • <p>Industrial Química Riojana ma przyznane ISO-AENOR 9001, dostarczając tym samym gwarancji przedsiębiorstwom, które zaufały naszym towarom i usługom.</p>
  • <p>Głównym celem IQR jest ciągłe poszukiwanie sposobów dostarczenia bezpośrednich usług do produkcji i sprzedaży oraz pełnej obsługi klienta w obrębie branży chemicznej, olei i smarów, jednocześnie wywiązując się z jej zobowiązania w stosunku do środowiska naturalnego jak i społeczeństwa.</p>

IQR oferuje swoje usługi do produkcji i sprzedaży produktów chemicznych oraz olejów i smarów przemysłowych

  • Współpraca z głównymi krajowymi i zagranicznymi firmami na rynku przemysłu chemicznego sprawia...

  • W celu dostarczenia szerokiej i zindywidualizowanej obsługi rynku IQR łączy ze swoją marką firmową, MatraX...

  • IQR posiada opatentowane urządzenie specjalnie zaprojektowane do ważenia towarów drobnicowych...

  • Posiada logistykę w zakresie transportu dostosowaną do każdego klienta.